EuroHire

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 08-maja-2024 Data wejścia w życie: 08-maja-2024

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady

Misel Lapin & SIA OE, Acharavi – Korfu, Korfu 49081, Grecja, email: sales@eurohire.gr, telefon: +302661022062 dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej ( https://eurohire.gr ). (usługa). Korzystając z usługi, wyrażasz zgodę na zbieranie, używanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na to, prosimy nie korzystać z usługi.

Możemy zmodyfikować tę Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i opublikujemy zaktualizowaną Politykę Prywatności w usłudze. Zaktualizowana Polityka Prywatności będzie obowiązywać 180 dni od momentu opublikowania jej w usłudze, a dalsze korzystanie z usługi po tym czasie będzie oznaczało akceptację zaktualizowanej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

 1. Informacje, które zbieramy:

  Będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:

  1. Imię i nazwisko
  2. Email
  3. Numer telefonu
  4. Data urodzenia
  5. Adres
 2. Jak zbieramy Twoje informacje:

  Zbieramy/otrzymujemy informacje o Tobie w następujący sposób:

  1. Gdy użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny lub w inny sposób przekazuje dane osobowe
  2. Interakcja z witryną internetową
  3. Ze źródeł publicznych
 3. Jak wykorzystujemy Twoje informacje:

  Będziemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie do następujących celów:

  1. Przetwarzanie płatności
  2. Informacje administracyjne
  3. Zarządzanie zamówieniami klientów
  4. Zarządzanie kontem użytkownika

  Jeśli chcemy wykorzystać Twoje informacje do jakiegokolwiek innego celu, poprosimy Cię o zgodę i będziemy wykorzystywać Twoje informacje tylko po uzyskaniu Twojej zgody i tylko w celu (celach), na które wyrazisz zgodę, chyba że jesteśmy zobowiązani do innego działania przez prawo.

 4. Jak udostępniamy Twoje informacje:

  Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej bez Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

  1. Analityka

  Wymagamy, aby takie strony trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, i nie przechowywały ich dłużej niż jest to wymagane do realizacji tego celu.

  Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach: (1) w celu spełnienia obowiązującego prawa, przepisów, nakazów sądowych lub innych procesów prawnych; (2) w celu egzekwowania umów z nami, w tym niniejszej Polityki Prywatności; lub (3) w odpowiedzi na roszczenia, że korzystanie z usługi narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. W przypadku, gdy usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta przez inną firmę, Twoje informacje będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

 5. Przechowywanie Twoich informacji:

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni do 2 lat po zakończeniu przez użytkowników kont lub przez okres wymagany do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Możemy być zobowiązani do przechowywania pewnych informacji przez dłuższe okresy, na przykład w celach archiwizacyjnych / sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub z innych uzasadnionych powodów takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom, itp. Resztkowe anonimowe informacje oraz dane zbiorcze, które nie identyfikują Cię (bezpośrednio ani pośrednio), mogą być przechowywane bezterminowo.

 6. Twoje prawa:

  W zależności od obowiązującego prawa, możesz mieć prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poproszenia nas o przekazanie (port) Twoich danych osobowych innej jednostce, cofnięcia zgody, którą nam udzieliłeś, przetwarzanie Twoich danych, prawo do wniesienia skargi do organu ustawowego i inne prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na sales@eurohire.gr. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem.

  Zwróć uwagę, że jeśli nie pozwolisz nam na zbieranie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie tych danych w wymaganych celach, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do lub korzystać z usług, dla których Twoje informacje były zbierane.

 7. Pliki Cookie i inne technologie:

  Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ich używamy i Twoje opcje w odniesieniu do tych technologii śledzenia, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Cookie.

 8. Bezpieczeństwo:

  Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanej zmianie Twoich informacji pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę inherentne ryzyko, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa i w konsekwencji, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.

 9. Linki do stron trzecich i wykorzystanie Twoich informacji:

  Our Service may contain links to other websites that are not operated by us. This Privacy Policy does not address the privacy policy and other practices of any third parties, including any third party operating any website or service that may be accessible via a link on the Service. We strongly advise you to review the privacy policy of every site you visit. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.
 10. Oficer ds. Skarg / Ochrony Danych:

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które posiadamy, możesz wysłać email do naszego Oficera ds. Skarg na adres: Misel Lapin & SIA OE, Acharavi – Korfu, email: sales@eurohire.gr. Zajmiemy się Twoimi obawami zgodnie z obowiązującym prawem.