EuroHire

Warunki Najmu Samochodów

Rezerwacje: Wszystkie rezerwacje opierają się na kategorii pojazdu, a nie na określonym modelu samochodu. W przypadku braku dostępności potwierdzonej rezerwacji, EUROHIRE zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi pojazdu wyższej kategorii bez dodatkowych opłat.

Wiek Kierowcy: 23 – 69

Prawo Jazdy: Kierowca jest zobowiązany do posiadania i okazania ważnego prawa jazdy wydanego co najmniej rok temu. Obywatele krajów spoza UE są zobowiązani do posiadania ważnego międzynarodowego prawa jazdy wraz ze swoim regularnym prawem jazdy.

Karty Kredytowe: American Express, Mastercard i Visa. Muszą być na nazwisko głównego kierowcy i upewnij się, że masz wystarczający limit, aby pokryć nadwyżkę.

Karty Debetowe: Najem może być opłacony kartą debetową lub gotówką.

Wykroczenia Drogowe – Mandaty: Wykroczenia drogowe i mandaty są pokrywane przez najemcę.

Środki Płatności: Najemca jest zobowiązany do przedstawienia ważnej karty kredytowej jako gwarancji najmu, nawet jeśli płatność dokonana jest gotówką. Najem jest przedpłacony.

Anulacje:
Anulowanie rezerwacji musi zostać dokonane co najmniej siedemdziesiąt dwie (72) godziny przed rozpoczęciem wynajmu pojazdu, zgodnie z rezerwacją dokonaną na tym silniku rezerwacyjnym. Jeśli chcesz anulować rezerwację, jedyną akceptowaną metodą jest nasza strona internetowa Eurohire.

W przypadku anulacji rezerwacji zostaną naliczone następujące opłaty:

 • W przypadku otrzymania powiadomienia o anulacji przez Eurohire co najmniej siedemdziesiąt dwie (72) godziny przed rozpoczęciem wynajmu pojazdu, zgodnie z rezerwacją dokonaną na tym silniku rezerwacyjnym, wszystkie środki zostaną zwrócone.
 • W przypadku otrzymania powiadomienia o anulacji przez Eurohire mniej niż siedemdziesiąt dwie (72) godziny przed rozpoczęciem wynajmu pojazdu, zgodnie z rezerwacją dokonaną na tym silniku rezerwacyjnym, żadne środki nie zostaną zwrócone.

Opłaty za Dostawę Po Godzinach: Opłata wynosi 25 euro

Godziny Otwarcia: 08.00 – 21.00

Dodatkowy Kierowca: Pierwszy dodatkowy kierowca jest bezpłatny, drugi kosztuje 5€/dzień

GPS: Dodatkowa opłata za GPS wynosi 10€/dzień z maksymalną opłatą 50 euro i dostępność jest na życzenie

Fotelik Dziecięcy: Dodatkowa opłata za fotelik dziecięcy / niemowlęcy wynosi 5€/dzień z maksymalną opłatą 50 euro i dostępność jest na życzenie.

Paliwo: Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką miał podczas odbioru. W przypadku zwrotu pojazdu z mniejszą ilością paliwa, najemca zostanie obciążony różnicą w paliwie. Nie wydaje się zwrotów za pojazdy zwrócone z większą ilością paliwa niż podczas odbioru.

Wypadek: W przypadku wypadku najemca jest zobowiązany poinformować firmę, a także policję i przedstawić raport policyjny przy zwrocie pojazdu do stacji. W przypadku wypadku spowodowanego przez najemcę, zostanie naliczona opłata administracyjna w wysokości 50€.

Ubezpieczenie:
Nasze pojazdy są ubezpieczone od szkód wyrządzonych osobom trzecim z wyłączeniem a) kierowcy i pasażerów b) naszego własnego pojazdu.

CDW – Zniesienie Odpowiedzialności za Szkody: Najemca jest chroniony przed szkodami wynajętego pojazdu:

 • powyżej 1100€, pod warunkiem że zaakceptuje i podpisze odpowiednie warunki umowy dla kategorii samochodów A,B,C,D, E,F,G.
 • powyżej 1200€, pod warunkiem że zaakceptuje i podpisze odpowiednie warunki umowy dla kategorii samochodów T,T1, K,I1.
 • powyżej 1500€, pod warunkiem że zaakceptuje i podpisze odpowiednie warunki umowy dla kategorii samochodów Lux.

FDW – Pełne Zniesienie Odpowiedzialności za Szkody: Najemca może być chroniony (bez nadwyżki) w przypadku uszkodzenia samochodu, pod warunkiem że zaakceptuje i podpisze odpowiednie warunki umowy najmu i zostanie obciążony (Pełne Zniesienie Odpowiedzialności za Szkody nie obejmuje uszkodzeń dolnej części, opon, części szklanych, lusterek i wnętrza samochodu):

 • 8€ więcej niż CDW, za każdy dzień wynajmu dla kategorii A,B,C
 • 10€ więcej niż CDW, za każdy dzień wynajmu dla kategorii D,E,F,G
 • 20€ więcej niż CDW, za każdy dzień wynajmu dla kategorii T, T1,K,I1

SFDW – Super Pełne Zniesienie Odpowiedzialności za Szkody: Najemca może być w pełni chroniony (obejmuje cały samochód).

 • 15€ więcej niż CDW, za każdy dzień wynajmu dla kategorii A,B,C
 • 20€ więcej niż CDW, za każdy dzień wynajmu dla kategorii D,E,F,G
 • 40€ więcej niż CDW, za każdy dzień wynajmu dla kategorii T, T1,K,I1

Pomoc Drogowa: Samochody Eurohire mają 24-godzinną pomoc drogową na terenie wyspy. Dane kontaktowe zostaną podane na stacji.

Zabrania się wywożenia pojazdu poza Korfu, na prom do i z wyspy bez uprzedniej pisemnej zgody biura wynajmującego.

Odpowiedzialne za rozstrzyganie wszelkich sporów są sądy na Korfu.

Minimalna Opłata za Wynajem: Minimalna opłata za wynajem wynosi 1 dzień

Gwarancja: Przy odbiorze samochodu zostanie pobrana kaucja w wysokości 400€, jeśli wybrano FDW, lub 200€, jeśli wybrano SFDW.

*Powyższe stawki zawierają VAT.